مقاله

بررسی روز های تورم و گرانی در ایران ۹۸

می توان گفت با توجه به دلیل احتمالی افزایش بنزین، ادامه دار بودن تحریم ایران، روند صعودی افزایش قیمت را خواهیم داشت.

این افزایش قیمت به احتمال زیاد باعث نابودی اعتماد مردم به حکومت و همچنین شورش و یا از هم پاشیدگی اقتصاد ایران خواهد انجامید.

یک سال سیاره زحل چند روز است ؟

سیاره زحل

سیاره زحل یکی از زیباترین سیاره های منظومه شمسی می باشد. نام دیگر این سیاره در زبان فارسی کیوان می باشد.
سیاره زحل در فرهنگ و ادبیات ایرانی و فارسی جایگاه ویژه ای دارد.
زُحَل یا کِیوان، Saturn پس از مشتری، دومین سیارهٔ بزرگ منظومه شمسی و ششمین سیاره نزدیک به خورشید است.

زیباترین اسم های اصیل ایرانی دختر کدامند ؟

فهرست نام های اصیل ایرانی با معنی (اسم دختر) فهرستی از اسم های اصیل ایرانی با معنی و به ترتیب حروف الفبا برای شما گردآوردی کرده‌ایم هر چند اسم های اصیل دیگر ایرانی نیز وجود دارد مانند اسم های اصیل کردی، لری، بلوچی، مازنی و .. با این وجود دراینجا بیشتر منظور اسم هایی است …

آشنایی با بهترین روش تدریس در مدرسه در دنیا در فنلاند

آشنایی با بهترین روش تدریس مدرسه در دنیا در فنلاند

Education in Finland فنلاند حرف اول در آموزش و پرورش می زند این کشور اسکاندیناوی به داشتن بهترین مدل های آموزش و پرورش شهرت دارد. هیات های های مختلف از همه جای دنیا دایما از این کشور بازدید می کنند تا به راز موفقیت آنها پی ببرند و این دقیقا همان کاری است که ما …